NfJ

Podpora křesťanských
aktivit, která dává smysl.

rozvracet představy
o křesťanských projektech

podporovat zdravé ambice o tom, co je a není možné

bořit zdi a sázet projekty s potenciálem

stavět zdravou a sebevědomou komunitu

Proč NfJ vznikl?

Nadační fond Jeremiáš vznikl jako podpora křesťanských projektů.

Skrze Nadační fond Jeremiáš podporujeme projekty finančně, mentorsky a dokážeme poskytnout i technické zázemí. Vybrané prostředky od našich dárců můžete využít na pronájem prostoru vaší akce, její propagaci či náklady spojené s hosty. Také umíme sehrát roli mentora, který vám bude po ruce, když to bude potřeba.

Co se teď u nás děje

Výroční zpráva

Třetí rok činnosti Nadačního fondu je u konce. Při této příležitosti jsme vydali první Výroční zprávu, ve které shrnujeme poradenské, finanční a další výsledky.

Otevřená výzva

Chystáme pro Vás i otevřenou výzvu, díky které můžete získat finanční podporu pro Váš projekt. Na tuto výzvu nemusíte čekat, ale už nyní můžete kontaktovat svého regionálního koordinátora a domluvit se s ním na možnostech financování.